Posty

Wyświetlanie postów z lipca 2, 2017

Posłani!

Obraz
(fot. Robert Woźniak - dziękujemy za udostępnienie zdjęć!)     28 czerwca, w czasie I Nieszporów Uroczystości patronów katedry (św. Piotra i św. Pawła) 61 młodych ludzi otrzymało od abp. Stanis ł awa Gądec k iego krzyże misyjne.